Tužba podnesena 23. rujna 2013. – ZZ i dr. protiv Europske agencije za željeznice (ERA)

(Predmet F-95/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: ZZ i dr. (zastupnici: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, odvjetnici)

Tuženik: Europska agencija za željeznice (ERA)

Predmet i opis spora

Poništenje odluke kojom se ne mijenja ugovor o radu tužiteljâ kao privremenih djelatnika na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Tužbeni zahtjev tužitelja

poništiti odluku kojom se odbija zahtjev tužiteljâ od 20. prosinca 2012. za izmjenom njihovog ugovora o radu privremenih djelatnika na određeno vrijeme u smislu članka 2. točke (a) Uvjeta zaposlenja za ostale djelatnike u ugovor o radu na neodređeno vrijeme na temelju članka 8. Uvjeta zaposlenja za ostale djelatnike na datum njihovog stvarnog stupanja na snagu;naložiti Europskoj agenciji za željeznice snošenje troškova.