Sklep predsednika Sodišča z dne 24. junija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Düsseldorf - Nemčija) – Nokia Technologies Oy/Daimler AG, ob udeležbi: Continental Automotive GmbH e.a.

(Zadeva C-182/21)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 252, 28.6.2021.