Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 30. maja 2012 - Frédéric Hay proti Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(Zadeva C-267/12)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Frédéric Hay

Nasprotna stranka: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2(2)(b) Direktive 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 razlagati tako, da se lahko odločitev nacionalnega zakonodajalca, da pravico do sklenitve zakonske zveze pridrži samo osebam različnega spola, šteje za legitimen, ustrezen in nujen cilj, ki upravičuje posredno diskriminacijo, saj kolektivna pogodba, s katero so do ugodnosti glede plačila in delovnih pogojev upravičeni samo zaposleni, ki sklenejo zakonsko zvezo, pravico do te ugodnosti nujno odreka istospolnim partnerjem, ki so sklenili civilnopravno pogodbo o solidarnosti?

____________

1 - Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79).