2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH / ÖBB Infrastruktur AG

(Byla C-557/12)1

(SESV 101 straipsnis – Šiuo straipsniu draudžiamo kartelio padarytos žalos atlyginimas – Žala, atsiradusi dėl didesnės kainos, kurią dėl sudaryto kartelio taiko jame nedalyvaujanti įmonė („Umbrella pricing“) – Priežastinis ryšys)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Atsakovė: ÖBB Infrastruktur AG

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Oberster Gerichtshof – SESV 101 straipsnio išaiškinimas – Žalos, patirtos dėl pagal šį straipsnį draudžiamo kartelio, atlyginimas – Žala, atsirandanti dėl pakeltos kainos, kurią kaip draudžiamo kartelio padarinį nustato įmonė, nepriklausanti šiam karteliui

Rezoliucinė dalis

SESV 101 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama taip aiškinti ir taikyti valstybės narės teisę, kad dėl teisinių priežasčių visiškai atmetama galimybė, jog karteliui priklausančios įmonės civiline tvarka atsako už žalą, atsiradusią dėl to, kad karteliui nepriklausanti įmonė, atsižvelgusi į šio kartelio veiksmus, nustato didesnes kainas nei tos, kurios būtų nustatytos nesant kartelio.

____________

1 OL C 71, 2013 3 9.