Žaloba podaná dne 22. prosince 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-139/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí generálního ředitele OLAF obsahujícího poslední výzvu k vyslechnutí žalobce v rámci vnitřního šetření a uvádějícího, že konečná zpráva ohledně šetření bude přijata pouze na základě informací, které OLAF jednostranně shromáždí a analyzuje, pokud žalobce této výzvě nevyhoví, jakož i dopisu zamítajícího jeho stížnost.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 28. října 2011;

zrušit dopis ze dne 2. prosince 2011, kterým se rozhoduje o stížnosti ze dne 21. listopadu 2011;

přiznat žalobci částku ve výši 6 000 eur jako náhradu škody;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.