Tožba, vložena 15. septembra 2006 - Carpi Badía proti Komisiji

(Zadeva F-110/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: José María Carpi Badía (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, avvocati)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Organa, pristojnega za imenovanja (OPI), s katero je bilo tožeči stranki dodeljeno nezadostno število prednostnih točk za napredovanje v napredovalnem obdobju 2005 in zato tožena stranka v okviru tega napredovalnega obdobja ni napredovala, kot je bila potrjena z Odločbo z dne 6. junija 2006, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke št. R/74/06;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve v tej zadevi so skoraj enaki tistim v zadevi F-109/06, katere obvestilo je bilo objavljeno v isti številki Uradnega lista Evropske Unije.

____________