Tožba, vložena 27. decembra 2011 – ZZ proti Svetu

(Zadeva F-142/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da tožeča stranka po uspešno opravljenem natečaju EPSO/AD/113/07 „Vodje enot (AD9) na področju prevajanja za češki, estonski, madžarski, litvanski, letonski, malteški, poljski, slovaški in slovenski jezik“ ne napreduje v naziv AD9, in odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 9. decembra 2010 in naslednja odločba z dne 7. oktobra 2011 naj se razglasita za nični;

Svetu naj se naloži, naj tožeči stranki plača odškodnino;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.