Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 mai 2016 - Leon-Gonzalez și Vander Velde/Comisia

(Cauza F-47/14)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 212, 7.7.2014, p. 47.