Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 18 septembrie 2014 – Cerafogli/BCE

(Cauza F-26/12)1

(Funcție publică – Personalul BCE – Accesul personalului BCE la documentele privind raporturile de muncă – Norme aplicabile cererilor personalului BCE – Procedură precontencioasă – Regula concordanței – Excepție de nelegalitate ridicată pentru prima dată în acțiune – Admisibilitate – Dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă – Consultarea comitetului pentru personal în privința adoptării normelor aplicabile cererilor personalului BCE de acces la documentele privind raporturile de muncă)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini și S. Lambrinoc, agenți, D. Waegenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei BCE prin care se refuză cererea reclamantei de acces la documente, precum și cererea de daune interese

DispozitivulAnulează decizia din 21 iunie 2011 prin care directorul general adjunct al Direcției Generale „Resurse umane, buget și organizare” a Băncii Centrale Europene a respins în parte cererea de acces la anumite documente formulată la 20 mai 2011 de doamna Cerafogli.Obligă Banca Centrală Europeană la plata către doamna Cerafogli a sumei de 1000 de euro.Respinge în rest acțiunea.Banca Centrală Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de doamna Cerafogli.