26. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

(Kohtuasi F–80/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus määrata hageja teisele ametikohale.

Hageja nõuded

tühistada otsus määrata hageja nõuniku ametikohale, mis tehti talle teatavaks 16. septembril 2011 ja mida kinnitati tema muudetud ametikirjelduses, mis edastati talle 6. oktoobril 2011;

tühistada vajalikus ulatuses otsus, millega hageja kaebus rahuldamata jäeti ja mis esitati talle 16. detsembril 2011;

mõista kohtukulud välja kostjalt.