Kanne 7.2.2014 – ZZ v. CdT

(Asia F-12/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat N. Cambonie, D. Ciolino ja E. Macchi)

Vastaaja: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohtaan perustuva hakemus sellaisen päätöksen tekemisestä, jossa esitetään hänelle anteeksipyyntö ja myönnetään hänelle korvausta vahingoista, joista hän on kertonut kärsineensä

Vaatimukset

CdT:n implisiittinen hylkäyspäätös tai vaihtoehtoisesti CdT:ta edustavan asianajan 10.4.2013 päivättyyn kirjeeseen sisältyvä hylkäyspäätös on kumottava ja CdT:n 8.11.2013 tekemä aiemman päätöksen vahvistava päätös, jolla hylättiin kantajan hakemus päätöksen tekemisestä, on kumottava tarpeellisilta osilta

CdT:n on todettava olevan vastuussa kantajan kärsimistä vahingoista, ja kantajalle on siten myönnettävä vahingonkorvauksena aineellisesta vahingosta 306 733,60 euroa ja henkisestä kärsimyksestä 130 000 euroa tai jokin muu virkamiestuomioistuimen tai asiantuntijoiden määrittämä summa, joka voi olla tätä suurempikin

CdT on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.