TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2011 m. liepos 5 d.

Byla F‑38/11

Gianluigi Alari

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Tarpinstitucinis perkėlimas vykstant paaukštinimo procedūrai, per kurią pareigūno pareigos būtų buvusios paaukštintos jo ankstesnėje institucijoje – Institucija, kompetentinga priimti sprendimą dėl perkelto pareigūno paaukštinimo“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo G. Alari prašo panaikinti Parlamento sprendimą nepaaukštinti jo pareigų perkeliant jį į AD 7 lygį per 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Europos Parlamentas padengia savo ir ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas – Tarpinstitucinis perkėlimas vykstant paaukštinimo procedūrai – Ankstesnės institucijos kompetencija priimti sprendimą dėl paaukštinimo

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio reikalavimus, kai pareigūno pareigos gali būti paaukštintos tais metais, kuriais jis perkeltas, priimti sprendimą dėl jo pareigų paaukštinimo yra kompetentinga ankstesnės institucijos Paskyrimų tarnyba.

Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnyje nustatyta, kad pareigos paaukštinamos palyginus pareigūnų, kurių pareigos gali būti paaukštintos, nuopelnus ir kad Paskyrimų tarnyba, lygindama nuopelnus, pirmiausia atsižvelgia į ataskaitas apie pareigūnus.

Paskyrimų tarnyba, spręsdama, ar pareigūno pareigos turi būti paaukštintos atgaline data N metų sausio 1 dieną (ir net apskritai N metais), praktiškai gali tik palyginti pareigūnų nuopelnus praeityje, t. y. N‑1 metais (ir atsižvelgti į šių pareigūnų veiklos vertinimo ataskaitas N‑1 ir ankstesniais metais). Šiuo atžvilgiu iš tiesų būtina palyginti perkeltų pareigūnų ir pareigūnų, kurie dar buvo jų kolegos paskutiniais metais prieš perkėlimą, nuopelnus, ir šį vertinimą teisėtai gali atlikt tik ankstesnė institucija.

(žr. 26, 27 ir 31 punktus)