Ansökan om tillstånd att verkställa ett beslut om kvarstad ingiven den 11 november 2020 – Silvana Moro m.fl. mot Europeiska kommissionen

(Mål C-593/20 SA)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (ombud: S. Colledan, avvocato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkande

Sökandena ansöker om att Europeiska unionens domstol ska, i den mening och med den verkan som avses i artikel 1 i protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier (EUT C 202, 7.6.2016, s. 268), meddela tillstånd att kvarstadsbelägga alla de medel som Europeiska kommissionen beviljat och/eller beviljar Republiken Serbien, tills dess skuld är fullt betald.

____________