Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. august 2016 – McMichael mod Kommissionen

(Sag F-18/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1     EUT C 114 af 20.4.2013, s. 47.