Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 27. jaanuaril 2021 – FCC Česká republika s.r.o.

(kohtuasi C-43/21)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší správní soud

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: FCC Česká republika s.r.o.

Vastustajad kassatsioonimenetluses: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

Menetluses osales: Ministerstvo životního prostředí

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)1 artikli 3 punkti 9 tuleb tõlgendada nii, et käitise „olulise muutuse“ mõiste all tuleb mõista ka prügilas jäätmete ladestamise perioodi pikendamist, isegi kui samal ajal ei muutu prügila lubatud maksimaalne pindala või lubatud maht?

____________

1 ELT 2010, L 334, lk 17.