ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)


12 iulie 2012


Cauza F‑22/11

Rosella Conticchio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Pensii – Calcularea drepturilor de pensie – Încadrare în treaptă – Excepție de nelegalitate – Admisibilitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care doamna Conticchio solicită, în principal, anularea deciziei de lichidare a pensiei sale pentru limită de vârstă

Decizia: Respinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Act care lezează – Noțiune – Fișă de remunerație – Includere în scopul exercitării dreptului la o cale de atac – Condiție

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

Prin natura și PRIN obiectul său, o fișă de remunerație nu prezintă, în sine, caracteristicile unui act care lezează, întrucât ea doar exprimă în formă pecuniară conținutul unor decizii juridice anterioare, referitoare la situația funcționarului. Astfel, adevăratul act care lezează este decizia, adoptată de autoritatea împuternicită să facă numiri, de a reduce sau de a suprima o plată de care funcționarul beneficia până în acel moment și care era menționată în fișele sale de remunerație.

În consecință, totuși, pe planul dreptului procedural, fișa de remunerație poate constitui un act care produce efecte juridice precise față de destinatarul său. În special, comunicarea fișei lunare de remunerație are ca efect faptul că începe să curgă termenul pentru formularea unei reclamații sau a unei acțiuni împotriva unei decizii administrative atunci când această fișă dovedește în mod clar existența și conținutul acestei decizii. Această situație se regăsește în cazul unei fișe lunare de remunerație care relevă existența unei decizii a administrației în ceea ce privește încadrarea în treaptă a unui funcționar.

(a se vedea punctele 26 și 27)

Trimitere la:

Curte: 27 iunie1989, Giordani/Comisia, 200/87, punctele 13 și 14

Tribunalul Funcției Publice: 23 aprilie 2008, Pickering/Comisia, F‑103/05, punctul 72 și jurisprudența citată