Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Veszprémi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 30.11.2020 – ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(asia C-643/20)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Veszprémi Törvényszék

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun direktiivin 2006/112/EY1 (jäljempänä arvonlisäverodirektiivi) 90 artiklan 1 ja 2 kohtaa (etenkin kun otetaan huomioon 23.11.29017 annettu tuomio Di Maura (C-246/16)2 ja 29.1.2020 annettu määräys Porr Építési Kft. (C-292/19)3 ) sekä unioin oikeuden tehokkuusperiaatetta ja vastaavuusperiaatetta tulkittava siten, että jäsenvaltiot eivät voi vahvistaa lopullisesti perintäkelvottomia saatavia koskevan arvonlisäveron palauttamista koskevaa vanhentumisaikaa alkavaksi ennen päivää, jolloin saatava, jonka perusteella arvonlisävero palautetaan, on todettu perintäkelvottomaksi?

Onko arvonlisäverodirektiivin 90 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 273 artiklaa (etenkin kun otetaan huomioon 23.11.29017 annettu tuomio Di Maura ja 29.1.2020 annettu määräys Porr Építési Kft.) ja unioin oikeuden tehokkuusperiaatetta, vastaavuusperiaatetta ja verotuksen neutraalisuuden periaatetta tulkittava siten, että näiden säännösten ja periaatteiden vastaiseksi on katsottava jäsenvaltion lainkäyttäjän käytäntö, jonka mukaan, kun kyse on lopullisesti perintäkelvottomiksi tulleita saatavia koskevan arvonlisäveron palauttamisesta, jäsenvaltion lainkäyttäjä edellyttää arvonlisäveron palauttamiselta, että verovelvollisten on sen lisäksi, että niiden on valvottava kyseinen saatava maksukyvyttömyysmenettelyssä, ryhdyttävä muihin perintätoimenpiteisiin saadakseen saatavansa perityksi?

Onko arvonlisäverodirektiivin 90 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 273 artiklaa (etenkin kun otetaan huomioon 23.11.29017 annettu tuomio Di Maura ja 29.1.2020 annettu määräys Porr Építési Kft.) ja unioin oikeuden tehokkuusperiaatetta, vastaavuusperiaatetta ja verotuksen neutraalisuuden periaatetta tulkittava siten, että näiden säännösten ja periaatteiden vastaiseksi on katsottava jäsenvaltion lainkäyttäjän käytäntö, jonka mukaan maksulaiminlyöntitilanteessa palveluja suorittavan yhtiön on välittömästi lopetettava palvelun suorittaminen, sillä mikäli se ei toimi näin vaan jatkaa kyseessä olevan palvelun suorittamista, lopullisesti perintäkelvottomiksi tulleita saatavia koskevaa arvonlisäveroa ei voitaisi vaatia palautettavaksi huolimatta siitä, että perintäkelvottomuus on ilmennyt myöhemmin?

Onko arvonlisäverodirektiivin 90 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 273 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15–17 artiklaa (etenkin kun otetaan huomioon 23.11.29017 annettu tuomio Di Maura ja 29.1.2020 annettu määräys Porr Építési Kft.) sekä unioin oikeuden tehokkuusperiaatetta, vastaavuusperiaatetta ja verotuksen neutraalisuuden periaatetta tulkittava siten, että näiden säännösten, määräysten ja periaatteiden vastaista on se, että lainkäyttäjä on asettanut toisessa, kolmannessa ja neljännessä kysymyksessä kuvatut edellytykset mihinkään oikeussääntöön tukeutumatta asiassa Porr Építési Kft. annetun määräyksen johdosta ja se etteivät nämä edellytykset olleet verovelvollisille täysin selviä ennen saatavien tuloa lopullisesti perintäkelvottomiksi?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.

2 EU:C:2017:887

3 EU:C:2020:89