Virkamiestuomioistuimen määräys 16.9.2010 - Baele ym. v. komissio

(Asia F-70/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 190, 12.8.2006, s. 36.