Beroep ingesteld op 22 juli 2010 - Chiavegato / Commissie

(Zaak F-60/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de lijst van ambtenaren die in het kader van bevorderingsronde 2009 zijn bevorderd en, incidenteel, van de handelingen tot voorbereiding van dit besluit

Conclusies van de verzoekende partij

De door het TABG op 13 november 2009 vastgestelde lijst van ambtenaren die in het kader van bevorderingsronde 2009 zijn bevorderd, nietig verklaren daar deze lijst verzoeksters naam niet vermeldt, alsook, incidenteel, de handelingen tot voorbereiding van dit besluit;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten van de procedure.

____________