2018 m. sausio 10 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eva Glawischnig-Piesczek / Facebook Ireland Limited

(Byla C-18/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Eva Glawischnig-Piesczek 

Atsakovė: Facebook Ireland Limited

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva1 ) 15 straipsnio 1 dalis apskritai neprieštarauja vienam iš toliau išvardytų prieglobos teikėjo, kuris iš karto nepašalino neteisėtos informacijos, prievolei pašalinti ne tik šią neteisėtą informaciją pagal Direktyvos 14 straipsnio 1 dalies a punktą, bet ir kitą identišką informaciją:

a.a. globaliu mastu?

a.b. atitinkamoje valstybėje narėje?

a.c. atitinkamo naudotojo skelbiamą globaliu mastu?

a.d. atitinkamo naudotojo skelbiamą atitinkamoje valstybėje narėje?

2.    Jei atsakymas į 1 klausimą yra neigiamas: Ar ši tvarka taip pat taikoma lygiavertei informacijai?

3.    Ar ši tvarka taip pat taikoma lygiavertei informacijai, kai tik valdytojas apie tai sužino?

____________

1 OL L 178, 2000, p. 1.