A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2007. április 25.

F‑50/06. sz. ügy

Maddalena Lebedef‑Caponi

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés – 2001–2002. évi értékelési időszak – A személyzeti szabályzat 43. cikkének általános végrehajtási rendelkezései – A személyzeti szabályzat 26. cikke”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Lebedef‑Capioni a róla szóló, a 2001. július 1‑je és 2002. december 31. közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentés megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a M. Lebedef‑Caponiról szóló, a 2001. július 1‑je és 2002. december 31. közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentést megsemmisíti. A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Intézmények jogi aktusai – Visszavonás – Jogellenes aktusok – Hatály eljárási hiba esetén


Ha az adminisztráció úgy dönt, hogy a döntéshozatali eljárás hibás volta miatt visszavon valamely aktust, vagy ha a közösségi bíróság által eljárási hiba miatt megsemmisített határozatot másikkal pótolja, lehetősége van arra, hogy a tapasztalt hiba kiküszöböléséhez szükséges intézkedésre való szorítkozás helyett újból lefolytassa a teljes döntéshozatali eljárást. Következésképpen, ha az adminisztráció valamely aktus visszavonásával formális garanciát ad az érintettnek arra, hogy a döntéshozatali eljárást elölről kezdi, akkor a bizalomvédelem elvének megsértése nélkül nem változtathatja meg a vállalását azzal, hogy a visszavonás hatályát az eljárás jogellenes szakaszaira korlátozza.

(lásd a 38., 45. és 46. pontot)