Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 26. februāra spriedums – Bojc Golob/Komisija

(lieta F-74/11) 1

Civildienests – Līgumdarbinieks – Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums – Izbeigšana

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Slovēnija) (pārstāvji S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji G. Berscheid un D. Martin)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt iestādes, kura pilnvarota slēgta darba līgumus, lēmumu izbeigt prasītājas līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laikuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;A. Bojc Golob sedz savus, ka arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.