Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.4.2008 - Bakema v. komissio

(Asia F-68/06)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Palkkaluokan määrittäminen - Tehtäväryhmä IV - Tutkintotodistus - Ammatillinen kokemus)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Alankomaat) (edustajat: asianajajat L. Rijpkema ja A. Kootstra)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission päätöksen kumoaminen, jolla tämä kieltäytyi luokittelemasta kantajaa tehtäväryhmän IV palkkaluokasta 14 kyseisen tehtäväryhmän palkkaluokkaan 16 ja kieltäytyi pitämästä hänen "kandidaatsdiploma" -nimistä tutkintotodistustaan sellaisena yliopistollisen tutkinnon suorittamisesta annettavana tutkintotodistuksena, josta säädetään yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklassa ja komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkausta ja työskentelyä säänteleviä menettelyjä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 2 artiklassa.

Tuomiolauselma

Päätös, jolla työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen luokitteli J. Bakeman tehtäväryhmän IV palkkaluokkaan 14 palkkatasolle 1 hänen 25.10.2005 allekirjoitetun sopimuksensa nojalla, jolla hänestä tuli komission sopimussuhteinen toimihenkilö, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 212, 2.9.2006, s. 48.