Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 11 septembrie 2008 - Smadja/Comisia

(Cauza F-135/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Recrutare - Numire - Încadrare în treaptă - Noua numire a reclamantei în același post după anularea primei numire prin hotărârea Tribunalului de Primă Instanță - Principiul proporționalității - Principiul protecției încrederii legitime − Obligația de solicitudine)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Daniele Smadja (New Delhi, India) (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: D. Martin și K. Herrmann, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei Comunităţilor Europene de numire a reclamantei, funcționară încadrată inițial în gradul A*15, treapta 4, în măsura în care decizia stabilește încadrarea reclamantei în gradul A*15, treapta 1, ca urmare a noii numiri în funcția de director al Direcției RELEX.B, după anularea primei numiri și, pe de altă parte, o cerere de daune morale și materiale

Dispozitivul

Anulează Decizia Comisiei Comunităților Europene din 21 decembrie 2006 de stabilire a încadrării doamnei Smadja în gradul A*15, treapta 1, cu o vechime în treaptă de la 1 noiembrie 2005.

Obligă Comisia Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 37,9.2.2008, p. 35