2011. szeptember 28-án benyújtott kereset - ZZ kontra EBB

(F-95/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: N. Thieltgen ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az EBB azon hallgatólagos határozatának megsemmisítése, amelyben módosította a felperes feladatai ellátásának feltételeit és e feladatok jellegét, valamint kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EBB azon hallgatólagos határozatát, amelyben módosította a felperes feladatai ellátásának feltételeit és e feladatok jellegét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EBB-t arra, hogy újra ossza be a besorolási fokozatának és a munkakörének megfelelő állásba;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg az EBB-nek betudható közszolgálati kötelességszegések fennállását;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg az EBB felperessel szembeni felelősségét a határozat jogellenességét és az EBB-nek betudható közszolgálati kötelességszegéseket illetően;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EBB-t arra, hogy térítse meg a felperesnek a határozat jogellenességéből és az EBB-nek betudható közszolgálati kötelességszegésekből fakadó fizikai, vagyoni és nem vagyoni kárát, illetve a kártérítés alábbiakban részletezett összegére állapítson meg késedelmi kamatot;

-    a határozat jogellenességét illetően:

    -    nem vagyoni kár címén 20 000 euró;

    -    az elmaradt díjazásban megtestesülő vagyoni kár címén 113 100 euró;

-    az EBB-nek betudható közszolgálati kötelességszegéseket illetően:

    -    az EBB segítségnyújtási és gondoskodási kötelezettségének megszegése címén 119 100 euró;

    -    az EBB személyzeti szabályzata 42. cikkének megsértése címén 10 000 euró;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EBB-t a költségek viselésére.

____________