3. detsembril 2007 esitatud hagi -Adjemian jt versus komisjon

(Kohtuasi F-134/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vahan Adjemian (Angera, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsused, millega ühelt poolt keeldutakse hagejate kui lepinguliste töötajate lepinguid määratud ajaks või määramata ajaks uuendamast ja teiselt poolt määratletakse töötingimused. Oma hagide toetuseks viitavad hagejad töösuhete stabiilsuse põhimõtte rikkumisele ja eelkõige muude teenistujate teenistustingimuste artikli 88 õigusvastasusele, kuivõrd sellega piiratakse lepinguliste töötajate lepingute kestust.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni järjestikused otsused, mis puudutavad komisjoni teenistuses olevate mittealaliste töötajate teenistusaja maksimaalset kestust, eelkõige 28. aprilli 2004. aasta otsus;

tuvastada, et muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 88 on õigusvastane, kuivõrd sellega piiratakse lepinguliste töötajate lepingute kestust;

tühistada komisjoni 23. augusti 2007. aasta ja 31. oktoobri 2007. aasta otsused, millega jäetakse rahuldamata kaebused R/263/07, R/492/07 ja R/390/07, mis esitati komisjoni otsuste peale sõlmida hagejate kui lepinguliste töötajatega leping või uuendada nende kui lepinguliste töötajate lepingut vaid määratud ajaks;

tühistada komisjoni 5. septembri 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hagejate 31. mai 2007. aasta ja 20. juuli 2007. aasta taotlused pikendada nende lepingulise töötaja lepinguid määramata ajaks;

tühistada komisjoni otsus, millega kehtestatakse hagejate vastavad töötingimused, kuivõrd nendega sõlmitav leping või lepingu uuendamine on võimalik vaid määratud ajaks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________