Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.6.2012 – Mocová v. komissio

(Asia F-41/11)1

(Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Määräaikaisen sopimuksen uudistamatta jättäminen – Harkintavalta – Muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 8 artikla – OLAFin pääjohtajan OLAFin väliaikaisen henkilöstön palvelukseenottamista ja työtä koskevasta uudesta politiikasta 30.6.2005 tekemän päätöksen 4 artikla – Väliaikaisten toimihenkilöiden sopimusten enimmäiskesto)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Dana Mocová (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen OLAFin pääjohtajan tekemän päätöksen kumoamisesta, jolla hylättiin kantajan vaatimus siitä, että hänen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetun väliaikaisen toimihenkilön työsopimustaan jatkettaisiin

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 282, 24.9.2011, s. 51.