Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-4 ta' Settembru 2008 - Tsarnavas vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-44/08)1

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 158, 21.06.2008, p. 28.