Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este - Penafiel – Juízo Trabalho (Portugali) on esittänyt 21.12.2020 – B v. O, P, OP, G ja N

(Asia C-691/20)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho

Pääasian asianosaiset

Kantaja: B

Vastaaja: O, P, OP, G ja N

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yritysten, joiden kotipaikka on muussa jäsenvaltiossa kuin Portugalissa, jättäminen Portugalin yhtiölain 481 §:n 2 momentissa säädetyn nojalla Portugalin työlain 334 §:n säännösten soveltamisalan ulkopuolelle vastoin unionin oikeutta ja erityisesti SEUT 18 artiklaa?

____________