2007 m. gegužės 24 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Lofaro prieš Komisiją

(Sujungtos bylos F-27/06 ir F-75/06)1

(Pareigūnai − Laikinasis tarnautojas − Bandomojo laikotarpio pratęsimas − Atleidimas iš darbo pasibaigus bandomajam laikotarpiui − Teises pažeidžiantys aktai − Terminas skundui paduoti − Nepriimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Alessandro Lofaro (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato J.-L. Laffineur

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir K. Herrmann, byloje F-27/06 padedamų advokatės F. Longfils

Sujungtų bylų dalykas

Byloje F-27/06:

Komisijos sprendimų, kuriais pratęsiamas ieškovo bandomasis laikotarpis ir nutraukiama jo sutartis pasibaigus šiam laikotarpiui, panaikinimas ir prašymas atlyginti nuostolius.

Byloje F-75/06:

2005 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimo atleisti ieškovą iš darbo pasibaigus bandomajam laikotarpiui ir ataskaitos apie bandomąjį laikotarpį, kuria grindžiamas šis sprendimas, panaikinimas ir prašymas atlyginti nuostolius.

Rezoliucinė nutarties dalis

Atmesti ieškinius kaip nepriimtinus.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - F-27/06: OL C 208, 2006 5 6, p. 35 ir F-75/06: OL C 212, 2006 9 2, p. 48.