Определение на Съда на публичната служба от 3 септември 2010 г. - Hecq/Комисия

(Дело F-53/10)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________