Kasační opravný prostředek podaný dne 29. srpna 2022 Hochmann Marketing GmbH proti rozsudku Tribunálu (desátého senátu) vydanému dne 29. června 2022 ve věci T-337/20, Hochmann Marketing GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

(Věc C-575/22 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Hochmann Marketing GmbH (zástupce: J. Jennings, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Místopředseda Soudního dvora Evropské unie usnesením ze dne 10. října 2022 odmítl kasační opravný prostředek jako nepřípustný a rozhodl, že navrhovatelka ponese vlastní náklady řízení.

____________