Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2013 – Balionyte-Merle/Komisia

(vec F-113/12)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/204/10 – Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov – Hodnotenie všeobecných schopností uchádzačov – Hodnotenie na základe výkonov uchádzačov počas skúšok v hodnotiacom centre – Súlad medzi číselnou známkou a popisom uvedeným v doklade o spôsobilosti)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie o nezapísaní žalobkyne do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania EPSO/AD/204/10 a návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí sťažnostiVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    V. Balionyte-Merle znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.