Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.9.2011 – AJ v. komissio

(Asia F-80/10)

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Henkilöstösääntöjen 43 ja 45 artikla – Arviointikertomus – Ilmeinen arviointivirhe – Perustelut)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AJ (Waterloo, Belgia) (edustajat asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja. Berardis-Kayser)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kantajaa ajanjaksolta 1.1.2008–31.12.2008 koskevan henkilöarvioinnin kumoamisesta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

AJ vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.