Sklep Sodišča za uslužbence z dne 27. novembra 2008 - Wilms proti Komisiji

(Zadeva F-24/08)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 116, 9.5.2008, str. 34.