Talan väckt den 18 mars 2008 - Carvalhal Garcia mot rådet

(Mål F-40/08)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Daniela Paula Carvalhal Garcia (Sines, Portugal) (ombud: advokaten F. Antas de Cunha)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av rådets beslut att neka utbildningstillägg för sökandens dotter.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det slutliga beslut som meddelades av direktoratet för personal vid Europeiska unionens råd den 16 november 2007, samt meddela att beslutet ska ersättas med ett annat beslut enligt vilket utbildningstillägg beviljas för sökandens dotter för skolåret 2006/2007.

____________