Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 - Armitage-Wilson v. Euroopan poliisivirasto (Europol)

(Asia F-36/09)1

(Henkilöstö - Europolin henkilöstö - Sopimuksen uudistamatta jättäminen - Toistaiseksi voimassa oleva sopimus - Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla - Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Kate Armitage-Wilson (Den Haag, Alankomaat) (edustaja: asianajaja W. J. Dammingh)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol) (asiamiehet: D. Neumann ja D. El Khoury, avustajinaan asianajajat B. Wägenbaur ja R. Van der Hout)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen 12.6.2008 tehdyn päätöksen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei hänelle ollut mahdollista tarjota vakituista työtä, sekä sen 7.1.2009 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin ensimmäisestä päätöksestä tehty valitus, kumoaminen

Tuomiolauselma

Päätös, joka on tehty 12.6.2008 ja jolla Euroopan poliisivirasto (Europol) on kieltäytynyt tarjoamasta Kate Armitage-Wilsonille toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, kumotaan.

Europol velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 167, 18.7.2009, s. 26.