2013 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) LBI hf, buvusi Landsbanki Islands hf, prieš Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

(Byla C-85/12)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Kredito įstaigų reorganizavimas ir likvidavimas – Direktyva 2001/24/EB – 3, 9 ir 32 straipsniai – Nacionalinio įstatymų leidėjo aktas, pagal kurį reorganizavimo priemonėms suteikiami likvidavimo procedūros padariniai – Įstatymo nuostata, kuria įsigaliojus moratoriumui draudžiami arba sustabdomi visi teismo procesai prieš kredito įstaigą)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation (Prancūzija)

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: LBI hf, buvusi Landsbanki Islands hf

Atsakovai: Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Cour de cassation – 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo (OL L 125, p. 15; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 4 t., p. 15) 3, 9 ir 32 straipsnių aiškinimas – Institucijos, įgaliotos priimti reorganizavimo priemones ir pradėti kredito įstaigų likvidavimo procedūrą – Administracinės ir teisminės institucijos – Priemonių, tiesiogiai kylančių iš ELPA valstybės narės teisės, priimtinumas – Dėl valstybėje narėje esančio kredito įstaigos turto vykstantiems procesams taikytina teisė – Poveikis valstybės narės įstatymo nuostatos, kuria įsigaliojus moratoriumui draudžiami arba sustabdomi bet kokie teisminiai veiksmai prieš kredito įstaigą, kai apsaugos priemonių imtasi prieš paskelbiant moratoriumą, taikymui kitoje valstybėje narėje.

Rezoliucinė dalis

2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo 3 ir 9 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad finansų įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo priemonės, kaip antai pagrįstos 2009 m. balandžio 15 d. Įstatymo Nr. 44/2009 II punkte įtvirtintomis pereinamojo laikotarpio nuostatomis, vertintinos kaip administracinės ar teisminės institucijos priimtos priemonės, kaip tai suprantama pagal šiuos Direktyvos 2001/24 straipsnius, jeigu šios pereinamojo laikotarpio nuostatos turi padarinių tik teismams priėmus sprendimus, kuriais kredito įstaigai suteikiamas moratoriumas.

Direktyvos 2001/24 32 straipsnį reikia aiškinti kaip nedraudžiantį, kad nacionalinė nuostata, kaip antai 2002 m. gruodžio 20 d. Finansų įstaigų įstatymo Nr. 161/2002, iš dalies pakeisto 2008 m. lapkričio 13 d. Įstatymu Nr. 129/2008, 98 straipsnis, kuria uždrausti arba sustabdyti bet kokie teismo procesai prieš finansų įstaigą nuo to momento, kai jai taikomas moratoriumas, turėtų poveikį laikinosioms apsaugos priemonėms, kaip antai nagrinėjamoms pagrindinėje byloje, kurių imtasi kitoje valstybėje narėje prieš paskelbiant moratoriumą.

____________

1 OL C 118, 2012 4 21.