Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espanja) on esittänyt 11.2.2021 – Gerencia Regional de Salud de Castilla y León v. Delia

(asia C-86/21)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Vastapuoli: Delia

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko SEUT 45 artikla ja asetuksen N:o 492/20111 7 artikla esteenä 2.7.2009 annetun asetuksen 43/2009 6 §:n 2 momentin c kohdan kaltaiselle säännökselle, joka estää toisen Euroopan unionin jäsenvaltion julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä tietyssä ammattiryhmässä kertyneen palvelusajan tunnustamisen?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko toisen jäsenvaltion julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä kertyneen palvelusajan tunnustamisen edellytykseksi asettaa se, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden terveydenhuoltopalvelujen henkilöstöjen välille on sitä ennen vahvistettu urajärjestelmien vastaavuuden arvioimista koskevat yhteiset perusteet?

____________

1 Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5.4.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011 (EUVL 2011, L 141, s. 1).