2012. június 7–én benyújtott kereset – ZZ kontra Számvevőszék

(F-59/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

Az Emberi Erőforrások Igazgatósága igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó ECA/2011/67 álláshirdetés megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék

semmisítse meg az ECA/2011/67 álláshirdetést;

semmisítsen meg minden, az ECA/2011/67 álláshirdetést követően megindított felvételi eljárás keretében hozott határozatot;

orvosolja a kinevezéssel (ideértve az előmenetellel és a nyugdíjjogosultságokkal) kapcsolatos pénzbeli jogosultságok elvesztése miatt elszenvedett anyagi kárt, valamint ennélfogva rendelje el e jogosultságok 2011. január 1-jétől kezdődő megfizetését;

e határozatok elfogadásának körülményeire tekintettel ítéljen meg 15 000 eurót nem vagyoni kár megtérítése címén;

a Számvevőszéket kötelezze valamennyi költség viselésére.