2007. október 25-én benyújtott kereset - Kolountzios kontra Bizottság

(F-117/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kolountzios (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2007. május 11-i határozatát, melyben az elutasította a felperes arra vonatkozó kérelmét, hogy a szolgálatba lépése előtt a TMSEDE és ELPP görög nyugdíjpénztáraknál drachmában megszerzett nyugdíjjogosultsága beszámításakor a járulékfizetés során a drachma-árfolyam ingadozásának figyelembe vétele érdekében a Bizottság által megállapított aktuális váltási középárfolyamot alkalmazzák;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes, aki az AD 12 besorolási fokozat 4. fizetési fokozatába tartozó tisztviselő, három jogalapot hoz fel, melyek közül az első a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikke (2) bekezdése általános végrehajtási rendelkezéseinek (közelebbről annak 7. cikke (3) bekezdésének) jogellenességére és - amennyiben ez szükséges - a személyzeti szabályzat e rendelkezésének jogellenességére vonatkozik.

A második jogalap az euró bevezetésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1997. június 17-i, 1103/97 tanácsi rendelet (HL L 162., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 10. fejezet, 1. kötet, 81. o.) 3. cikkének megsértésére vonatkozik.

A harmadik jogalap a jogbiztonság és az egyenlő bánásmód elvének, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértésére vonatkozik.

____________