2006. június 22-én benyújtott kereset - Bakema kontra Bizottság

(F-68/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Hollandia) (képviselő: L. Rijpkema ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóság 2006. március 22-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze e hatóságot a felperes IV. besorolási osztály 16. besorolási fokozatába történő kinevezésére;

a Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy a felperes megfelelő összegű kártérítésre jogosult.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest - az ún. helyi technikai kisegítő személyzet egykori tagjaként - a IV. besorolási osztály 14. besorolási fokozatában szerződéses alkalmazottként foglalkoztatták.

Keresetében a felperes előadja, hogy az alperes tévesen alkalmazta a vonatkozó szabályozást, különösen az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei 82. cikke (2) bekezdésének c) pontját, és a 49/2004. sz. általános végrehajtási rendelkezések 2. cikkét. A felperes álláspontja szerint az említett cikkekben szereplő "diploma" kifejezés alperes általi értelmezése téves és önkényes. Szakmai tapasztalatának kiszámításakor az alperesnek a felperes által "kandidaatsdiploma"-ája megszerzése után végzett valamennyi tevékenységet figyelembe kellett volna vennie.

A felperes a továbbiakban előadja, hogy az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei 86. cikkében foglalt elv az ő esetében akkor is hatályos, ha szerződéses alkalmazottként való kinevezése előtt tagja volt a helyi technikai kisegítő személyzetnek. Az említett elv értelmében amennyiben egy alkalmazott a csoportján belül új beosztásba kerül, nem sorolható alacsonyabb besorolási vagy fizetési fokozatba, mint amilyenbe az előző beosztásában tartozott.

____________