Acțiune introdusă la 26 iulie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-79/12)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: J. Duvekot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor Comisiei de revocare din funcție a reclamantului și de diminuare a cuantumului pensiei sale în urma unei proceduri disciplinare inițiate pentru a se constata dacă a avut loc o încălcare a articolului 11 din statut

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 29 septembrie 2011;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.