Personaldomstolens beslut av den 12 december 2012 – Goddijn mot Europol

(Mål F-106/12)1

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C xxx (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-xxx/xx och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den [datum]