Acțiune introdusă la 11 mai 2009 - Schopphoven/Comisia

(Cauza F-48/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Germania) (reprezentanți: S. Rodrigues, C.Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei EPSO de a nu înscrie reclamantul pe lista de rezervă a concursului general EPSO/AD/117/08.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei Oficiului Comunităților Europene pentru Selecția Personalului (EPSO) de a nu înscrie numele reclamantului pe lista de rezervă a concursului EPSO/AD/117/08 și, dacă este necesar, a Deciziilor EPSO de respingere a cererilor de reexaminare formulate de reclamant;

anularea listei de rezervă a concursului EPSO/AD/117/08;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________