A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2011. február 15.

F‑104/10. R. sz. ügy

Mario Alberto de Pretis Cagnodo és Serena Trampuz de Pretis Cagnodo

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – Sürgősség – Hiány”

Tárgy: Az EUMSZ 278. cikk és az EAK 157. cikk, valamint az Euratom‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 279. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. de Pretis Cagnodo és házastársa S. Trampuz de Pretis Cagnodo a S. Trampuz de Pretis Cagnodo kórházi kezelési költségeinek megfelelő összegek „visszatéríttetésére irányuló eljárás” felfüggesztését kérik.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

1.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Fumus boni iuris – Sürgősség – Kumulatív jelleg – Az ügyben szereplő érdekek összességének mérlegelése – A vizsgálat sorrendje és módja – Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró mérlegelési jogköre

(EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 102. cikk, 2. §)

2.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Az elrendelés feltételei – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Bizonyítási teher – Kizárólag pénzbeli kár

(EUMSZ 278. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 102. cikk, 2. §)

3.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Elfogadhatósági feltételek – Keresetlevél – Alaki követelmények – A kért intézkedések elrendelését valószínűsítő jogalapok előadása

(EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 35. cikk, 1. §, d) pont és 102. cikk, 2. és 3. §)

1.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 102. cikkének 2. §‑a szerint az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben meg kell jelölni többek között a sürgősségre okot adó körülményeket, valamint azokat a ténybeli és jogi alapokat, amelyek valószínűsítik a kért ideiglenes intézkedés elrendelésének szükségességét.

A sürgősségre és a kérelem megalapozottságának valószínűsítésére (fumus boni iuris) vonatkozó feltételek kumulatív jellegűek, így e kérelmet el kell utasítani, ha e feltételek egyike nem teljesül. Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró adott esetben a fennálló érdekeket is mérlegeli.

Ezen együttes vizsgálat során az ideiglenes intézkedésről határozó bíró széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik, és az ügy jellegzetességeire tekintettel szabadon határozza meg e különböző feltételek vizsgálatának módját és rendjét, minthogy semmilyen jogszabály nem ír elő számára előre meghatározott vizsgálati módot az ideiglenes intézkedés szükségességének értékeléséhez.

(lásd a 15–17. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑173/99. R. sz., Elkaïm és Mazuel kontra Bizottság ügyben 1999. szeptember 10‑én hozott végzésének 18. pontja; T‑120/01. R. sz., De Nicola kontra EBB ügyben 2001. augusztus 9‑én hozott végzésének 12. és 13. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑38/06. R. sz., Bianchi kontra ETF ügyben 2006. május 31‑én hozott végzésének 20. és 22. pontja.

2.      Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem sürgősségét annak fényében kell mérlegelni, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelése szükséges‑e azért, hogy az azt kérő felet ne érje súlyos és helyrehozhatatlan kár, fenntartva, hogy vagyoni kár csak kivételes körülmények között tekinthető helyrehozhatatlannak, vagy akár csak nehezen helyrehozhatónak, mivel e kár később vagyoni kártérítés tárgya lehet.

Még kizárólag pénzbeli kár esetében is igazolható az ideiglenes intézkedés, amennyiben nyilvánvaló, hogy ezen intézkedés hiányában az azt kérő fél a pénzügyi életképességét veszélyeztető helyzetbe kerülne, mivel nem rendelkezne olyan összeggel, amely általában véve lehetővé teszi számára az alapvető szükségletei kielégítésének biztosításához elengedhetetlen kiadások összességének viselését mindaddig, amíg a fő keresetet elbírálják.

Mindazonáltal annak megítéléséhez, hogy a hivatkozott kár súlyos és helyrehozhatatlan‑e, valamint ezért kivételesen igazolja a megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztését, az ideiglenes intézkedésről határozó bírónak minden esetben konkrét és pontos, illetve részletes dokumentumokkal alátámasztott olyan adatokkal kell rendelkeznie, amelyek bizonyítják az ideiglenes intézkedést kérő fél vagyoni helyzetét, és lehetővé teszik a kért intézkedések hiányából valószínűen eredő következmények értékelését.

Minden esetben a megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztését kérő félnek kell bizonyítania, hogy nem várhatja meg az alapeljárás befejezését anélkül, hogy súlyos és helyrehozhatatlan kárt szenvedne.

(lásd a 23–26. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 378/87. R. sz., Top Hit Holzvertrieb kontra Bizottság ügyben 1988. január 22‑én hozott végzésének 18. pontja; C‑213/91. R. sz., Abertalés társai kontra Bizottság ügyben 1991. október 18‑án hozott végzésének 18. pontja; C‑471/00. P(R). sz., Bizottság kontra Cambridge Healthcare Supplies ügyben 2001. április 11‑én hozott végzésének 113. pontja; T‑306/01. R. sz., Aden és társai kontra Tanács és Bizottság ügyben 2002. május 7‑én hozott végzésének 94. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑86/96. R. sz., Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt‑Unternehmen és Hapag‑Lloyd kontra Bizottság ügyben 1998. április 2‑án hozott végzésének 64., 65. és 67. pontja; T‑143/99. R. sz., Hortiplant kontra Bizottság ügyben 1999. július 16‑án hozott végzésének 18. pontja; T‑163/00. R. sz., Carotti kontra Számvevőszék ügyben 2000. július 3‑án hozott végzésének 8. pontja; T‑339/00. R. sz., Bactria kontra Bizottság ügyben 2001. június 15‑én hozott végzésének 94. pontja; T‑196/01. R. sz., Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis kontra Bizottság ügyben 2001. október 18‑án hozott végzésének 32. pontja; T‑151/01. R. sz., Duales System Deutschland kontra Bizottság ügyben 2001. november 15‑én hozott végzésének 187. pontja; T‑181/02. R. sz., Neue Erba Lautex kontra Bizottság ügyben 2002. december 3‑án hozott végzésének 82. pontja; T‑420/05. R. II. sz., Vischim kontra Bizottság ügyben 2006. október 13‑án hozott végzésének 83. és 84. pontja; T‑41/08. R. sz., Vakakis kontra Bizottság ügyben 2008. április 25‑én hozott végzésének 52. pontja.

3.      Az állítólagos pénzbeli kár esetén az ideiglenes intézkedést kérő félnek a vagyoni helyzete hű és átfogó képét az ideiglenes intézkedés iránti kérelem benyújtásakor kell bemutatnia. Ugyanis ahogy az a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 104. cikkének 2. és 3. §‑ával összefüggésben értelmezett 35. cikke 1. §‑ának d) pontjából következik, az ideiglenes intézkedés iránti kérelemnek önmagában lehetővé kell tennie az alperes számára az észrevételei megtételét és az ideiglenes intézkedésről határozó bíró számára a kérelemről való döntéshozatalt, adott esetben a kérelem alátámasztására szolgáló egyéb információk nélkül is: a kérelem alapjául szolgáló lényeges ténybeli és jogi körülményeknek ki kell tűnniük az ideiglenes intézkedés iránti kérelem szövegéből.

(lásd a 28. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság a fent hivatkozott Aden és társai kontra Tanács és Bizottság ügyben hozott ítéletének 52. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑236/00. R. sz., Stauner és társai kontra Parlament és Bizottság ügyben 2001. január 15‑én hozott végzésének 34. pontja; T‑85/05. R. sz., Dimos Ano Liosion és társai kontra Bizottság ügyben 2005. május 23‑án hozott végzésének 37. pontja; T‑385/05. TO. R. sz., Portugália kontra Transnáutica és Bizottság ügyben 2010. február 4‑én hozott végzésének 11–13. pontja.