A Közszolgálati Törvényszék 2011. november 18-i végzése – AC kontra Tanács

(F-26/11. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 179., 2011.6.18., 21. o.