Sag anlagt den 21. juli 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-70/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2008.

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2008; nærmere bestemt den del af denne rapport, der er udfærdiget af EUROSTAT for samme periode.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________