Acțiune introdusă la 25 februarie 2010 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-14/10)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Stabilirea duratei excesive a unei proceduri de recunoaștere a unei invalidități parțiale și obligarea pârâtei la repararea prejudiciului produs reclamantului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere de către Comisie a cererii din 30 ianuarie 2009;

anularea actului din 20 iulie 2009 de respingere a reclamației împotriva deciziei de respingere a cererii din 30 ianuarie 2009;

în măsura necesară, anularea notei ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562 din 6 noiembrie 2009, primită de reclamant la 16 decembrie 2009;

în măsura necesară, stabilirea faptului că procedura prin care reclamantul urmărea să obțină beneficiile legale în temeiul articolului 73 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene în legătură cu un accident suferit de acesta la 12 septembrie 2003 a durat mai mult de 5 ani;

în măsura necesară, declararea faptului că durata procedurii menționate a depășit o durată rezonabilă;

obligarea Comisiei la repararea prejudiciului de natură patrimonială și nepatrimonială suferit în mod injust de reclamant din cauza duratei nerezonabile a procedurii menționate, în sumă de 10 000 de euro sau o sumă mai mare sau mai mică pe care Tribunalul o va aprecia justă și echitabilă;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, începând din ziua următoare celei în care cererea din 30 ianuarie 2009 a fost primită de Comisie și până la plata efectivă a sumei de 10 000 de euro, a dobânzilor pentru această sumă, în valoare de 10 % pe an și cu capitalizare anuală;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________