Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal correctionnel de Limoges (Frankrike) den 23 oktober 2020 – brottmål mot DS

(Mål C-557/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal correctionnel de Limoges

Parter i det nationella brottmålet

DS

ytterligare deltagare i rättegången: Union française des maréchaux-ferrants

Domstolen (sjätte avdelningen) har genom beslut a den 16 mars 2021 fastställt att den begäran om förhandsavgörande som har framställts av Tribunal correctionnel de Limoges (Frankrike) genom beslut av den 11 september 2020 uppenbart inte kan tas upp till prövning.

____________